Positieve energieberichten: olie uit bos- en landbouwafval en stroom uit windmolens onderwater

In de afgelopen maanden waren er weer een aantal positieve berichten t.a.v. nieuwe vormen van milieu-vriendelijke energie-opwekking, waaronder de volgende twee:

 

Stroom uit onderwaterwindmolens
Het bedrijf Tocardo uit Zijdewind (Noord-Holland) ontwikkelde een waterkrachtturbine waarbij het (door getijden) stromende water twee windmolen-achtige bladen op een turbine in beweging brengt. Deze turbine levert de opgewekte stroom aan een inwendige generator. De stroom wordt omgezet in wisselstroom en is vervolgens geschikt voor levering aan het "normale" elektriciteitsnet. Torcado heeft reeds een onderwatermolen van het type Aqua Inshore turbine getest bij de Afsluitdijk en wil in 2011 zes molens in de stormvloedkering bij de Oosterschelde plaatsen.
Eerder ontwikkelde Tocardo al een onderwaterboei (genaamd Archimedes Wave Swing) die de energie van golven omzet in elektriciteit.

 

Olie uit bos- en landbouwafval

Onderzoekers aan de Universiteit Twente hebben een technologie ontwikkeld waarmee olie uit bos- en landbouwafval op een dusdanige wijze kan worden gewonnen dat deze olie in reeds bestaande raffinaderijen tot brandstof voor de transportsector kan worden verwerkt.
De onderzoekers verwachten dat het percentage van het transportbrandstof wat afkomstig is uit dit soort organisch afval in 2020 tot wel 20% van het totaal kan oplopen. 
Met de ontwikkelde technologie wordt het afval eerst vloeibaar gemaakt en vervolgens wordt er onder druk waterstof en een katalysator aan toegevoegd, zodat er volgens olie gewonnen kan worden.
Het voordeel van deze biobrandstof is dat ze in tegenstelling tot eerste generatie biobrandstoffen (als oliewinning uit suikerriet of koolzaad) niet concurreert met (landbouw)grond dat ook gebruikt kan worden voor voedselproductie.

 

Jouw Beoordeling: Geen | Gemiddelde: 4.5 (2 votes)

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti